Weer Oudeschild verwacht

dinsdag 7 februari

Geregeld zon, maar ook enkele wolken
Geregeld zon, maar ook enkele wolken
Wind: Z 2bft
Temperatuur: -1 °C - 5 °C
Neerslagkans: 10 %

woensdag 8 februari

Stralend zonnig weer
Stralend zonnig weer
Wind: ZO 3bft
Temperatuur: -3 °C - 5 °C
Neerslagkans: 10 %

donderdag 9 februari

Buien met regen, maar soms ook zon
Buien met regen, maar soms ook zon
Wind: ZW 4bft
Temperatuur: -1 °C - 6 °C
Neerslagkans: 30 %

vrijdag 10 februari

Geregeld zon, maar ook enkele wolken
Geregeld zon, maar ook enkele wolken
Wind: ZW 4bft
Temperatuur: 2 °C - 7 °C
Neerslagkans: 10 %

Facebooklogo3

Texel heeft meer dan 100 broedvogels en ontelbare trekvogels.

Op ons eiland zijn talrijke vogelreservaten waar u van een grote verscheidenheid van vogels in hun natuurlijke omgeving kunt genieten. Zo is er vlakbij onze haven een prachtig natuurgebiedje waar zich onder meer een kolonie Grote Sterns heeft gevestigd. Van zeer nabij kunt u dat bewonderen en fotograferen.

Vogelbescherming Nederland heeft speciaal voor Texel een erg handige vogelherkenningskaart gemaakt. 
Die kunt u downloaden door op de link te klikken maar is ook gratis beschikbaar in ons havenkantoor.

De actieve Texelse vogelwerkgroep heeft de belangrijkste vogelkijkplaatsen in kaart gebracht, allemaal op de fiets bereikbaar. Voor excursies in natuurgebieden kunt u terecht bij Ecomare in De Koog. De website Vogelwerkgroep biedt ook veel informatie.

Vogelkaart 
De route van vogelkijkgebieden is zodanig opgezet dat u ze allemaal tijdens een dagje Texel (bij voorkeur per fiets) in genoemde volgorde tegenkomt. Vanaf de aankomst van de veerboot in 't Horntje loopt het rondje in westelijke richting en vervolgens met de klok mee naar het noorden. Vanaf Waddenhaven Texel kunt u de route het beste in noordelijke richting (tegen de klok in) volgen. De totale afstand is ca. 60 km.

1. De Petten Brakwaterplasje ten zuiden van Den Hoorn en net ten noorden van de Mokbaai. Broedgebied van Kokmeeuw, Visdief en Kluut. Buiten broedseizoen Rotgans, eenden, steltlopers, Bonte Kraai, Slechtvalk.

2. Mokbaai Getijdegebied ten zuiden van Den Hoorn. Goed overzichtelijk met diverse soorten steltlopers, eenden, meeuwen en sterns.

3. Geul Moerasgebied ten zuiden van Den Hoorn met plas waar Lepelaar, Roerdomp, diverse soorten eenden en rietvogels broeden. Soms Roodmus. Goede plek om doortrekkende roofvogels te observeren. In 1998 werden er in het voorjaar 25 doortrekkende Visarenden geteld.

4. Horsmeertjes Twee meertjes ten zuiden van Den Hoorn met vrij veel Blauwborsten en 1-2 Roerdompen broedend. Buiten broedseizoen veel eenden.

5. Grote Vlak Moerasgebied ten zuidwesten van Den Hoorn. Diverse soorten meeuwen, eenden en steltlopers. Vaak ook Lepelaars en soms Koereiger/Kleine Zilverreiger.

6. Staatsbossen. Bosgebied langs westkant eiland tussen Den Hoorn en De Koog. Diverse soorten roofvogels, Houtsnip, Fluiter, soms Vuurgoudhaan, Kruisbek.

7. Bleekersvallei. Duinvallei ten westen van Staatsbossen tussen kilometerpalen 15 en 17. Kiekendieven, Velduil, in trekperiode klauwieren, Zwartkopmeeuw.

8. Waalenburg. Moerasgebied tussen De Waal, Den Burg en De Koog. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk. Recentelijk is bij de Westerkolk door Natuurmonumenten een vogelkijkhut geplaatst. Deze is ter bereiken door het doodlopende weggetje in te rijden richting boerderij Plassendaal.

9. Eierland. Polder ten zuiden van De Cocksdorp. In zomer kans op Kwartel, in voorjaar kale akkers afkijken voor Morinelplevier (sinds 1996 jaarlijks groepen), in winter zwanen en ganzen, Bonte Kraai, roofvogels.

10. De Muy. Natuurreservaat ten noorden van De Koog. In zomer alleen toegankelijk tijdens excursies. Broedvogels o.a. Lepelaar, Aalscholver en Roodmus. In herfst veel zangvogeldoortrek en na droge zomer Muyplas goed voor steltlopers en eenden.

11. De Slufter. Getijdegebied ten zuidwesten van De Cocksdorp. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats) en Bonte Kraai.

12. Noordpunt. Omgeving vuurtoren op noordkant Texel. Tijdens trekperiode kan hier 'alles'. Er zijn hier veel dwaalgasten vastgesteld en ze kunnen hier ook vrij eenvoudig worden opgespoord door het relatief kale karakter. Ook de zichtbare trek kan interessant zijn (roofvogels in voorjaar tijdens oostenwind, lijsters in het najaar). In deze omgeving zult u in de trektijd altijd wel vogelaars aantreffen. 'De Tuintjes' zijn te bereiken door vanaf de weg omhoog naar de vuurtoren de blauwe wandelroute (halverwege de helling) aan de linkerkant in te lopen. Hier komt u na ca. 200 meter lopen bij een bosje met de niet meer in gebruik zijnde groententuintjes van de vuurtorenwachters. Ook verderop langs dit pad liggen nog enkele bossages die in de trektijd de moeite waard zijn om nader te bekijken. Bij camping de Robbenjager is in 2003 een observatiepost aangelegd. Kijk hier voor een foto-impressie. Op de buitenste duinenrij ten westen van de Tuintjes is in 2005 ook een observatiepost gemaakt.

13. Wad. De Cocksdorp Wad ten oosten van De Cocksdorp, ook Volharding genoemd. Goede plaats om steltlopers te bekijken bij hoogwater. Ook opletten voor Zwartkopmeeuwen.

14. Zeeburg. Boerderij met speciaal beheer voor Rotganzen gelegen in polder Eendracht ten zuidoosten van De Cocksdorp. Naast Rotgans kunt u hier bij hoogwater veel steltlopers en eenden aantreffen. De haag rond boerderij Zeeburg is in het najaar goed voor zangvogels.

15. De Schorren. Kweldergebied ten zuidoosten van De Cocksdorp. Broedvogels o.a. Lepelaar en meeuwen. Fungeert als hoogwatervluchtplaats. Veel steltlopers en eenden.

16. De Bol. Diverse plasjes en weilanden net ten noorden van Oost. Rotgans, hoogwatervluchtplaats voor diverse ruiters, eenden.

17. Wagejot. Plasje dat ontstond bij dijkverhoging. Ligt ten oosten van Oosterend. Broedvogels: Noordse Stern, Visdief, Kluut, Bontbekplevier. Buiten broedseizoen: steltlopers, eenden, Rotganzen. Fotograferen: niet te dichtbij!

18. IJzeren Kaap. Waddenzee ten oosten van Oosterend. Hier liggen mosselpercelen van zeeuwse vissers. Door de relatieve stilte hier veel fuutachtigen en Eiders. Geoorde Fuut is hier de algemeenste fuut met tot ca. 300 ex. in de nazomer. Ook goed voor Kuifduiker en Roodhalsfuut. In winter soms IJseend.

19. Ottersaat. Dijkmanshuizen Plasjes net ten noorden van Oudeschild. Broedvogels o.a. Dwergstern, Noordse Stern, Bontbekplevier. Verder diverse soorten steltlopers, eenden en ganzen. In september 2001 is door de Vogelwerkgroep Texel een vogelkijkhut geplaatst bij Dijkmanshuizen. Deze hut is te bereiken vanaf de weg Ottersaat die achter het natuurgebied Ottersaat loopt en openbaar toegankelijk.

Download het PDF bestand en print hem uit.

Weer Oudeschild verwacht

dinsdag 7 februari

Geregeld zon, maar ook enkele wolken
Geregeld zon, maar ook enkele wolken
Wind: Z 2bft
Temperatuur: -1 °C - 5 °C
Neerslagkans: 10 %

woensdag 8 februari

Stralend zonnig weer
Stralend zonnig weer
Wind: ZO 3bft
Temperatuur: -3 °C - 5 °C
Neerslagkans: 10 %

donderdag 9 februari

Buien met regen, maar soms ook zon
Buien met regen, maar soms ook zon
Wind: ZW 4bft
Temperatuur: -1 °C - 6 °C
Neerslagkans: 30 %

vrijdag 10 februari

Geregeld zon, maar ook enkele wolken
Geregeld zon, maar ook enkele wolken
Wind: ZW 4bft
Temperatuur: 2 °C - 7 °C
Neerslagkans: 10 %

Facebooklogo3