1969 Foto hierboven: de haven van Oudeschild in zijn oorspronkelijk vorm. De uitbreiding met een grote werkhaven ten behoeve van de dijkverhogingen naar Deltaniveau zal spoedig beginnen. Tegelijkertijd wordt de nieuwe Texelse electriciteitscentrale annex waterfabriek met groot koelwaterbassin aangelegd. In 1973 is alles klaar. Van watersport is nog maar nauwelijks sprake maar de nieuwe haven biedt nieuwe mogelijkheden.

luchtfoto1987
1987 In de haven van de Watersport Vereniging Texel (WSV) vinden ook de passanten ligplaats. Die is daar inmiddels (veel) te klein voor geworden. Het naastgelegen kleidepot is door de voltooiing van de Deltawerken overbodig geworden. Zeer geschikt om er een speciale passentenhaven van te maken.

Luchtfoto 1989
1989 De nieuwe passantenhaven is in gebruik genomen. Het clubschip "Wrijfhout" herbergt de sanitaire voorzieningen en is een gezellig eet-haven-café. 

 Luchtfoto 1999
1999 Het havengebied is klaar voor reconstructie. Het koelwaterbassin wordt de nieuwe passantenhaven Waddenhaven Texel. De WSV haven komt op de dan vrijgekomen plaats van de passantenhaven.

Luchtfoto 2002
2002 De reconstructie van de havens is afgerond. Waddenhaven Texel is verplaatst naar het voormalige koelwaterbassin. Klaar voor de toekomst want in het havengebied gaat nog veel gebeuren.

Strandje
2010 De haven is voorzien van talrijke recreatieve voorzieningen die het verblijf steeds aangenamer maken. 
In 2010 is het zeer gewaardeerde Waddenstrandje gerealiseerd.