• Bestuur

Ons bestuur in vergadering bijeen

Van links naar rechts: Jook Nauta - voorzitter,  Klaas van der Duim - secretaris/penningmeester,
Ruud de Vries - vice voorzitter en de bestuursleden Jan Jacob Rab en Willem Oosterhaven.

Onze missie

De Stichting Waddenhaven Texel is een onafhankelijke particuliere instelling ten bate van de Texelse gemeenschap die op non-profit basis en met een vrijwilligersbestuur de Texelse watersportbelangen behartigt.
Zij realiseert en exploiteert faciliteiten van duurzame kwaliteit en zet zich in voor het havengebied Oudeschild.