Onze haven

Een comfortabel verblijf bij
Waddenhaven Texel

Onze gezellige passantenhaven biedt u comfort, veiligheid en rust. We beschikken over diverse voorzieningen voor een plezierig verblijf op Texel.

Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel

Duurzame jachthaven

Het beleid van Waddenhaven Texel speelt actief in op duurzaamheid, kwaliteitsbeleving en milieubewustzijn. We doen investeringen en renovaties om de verblijfskwaliteit te vergroten op een manier die past bij de natuurwaarden van de Waddenzee en die passen bij het karakter van Texel.

Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel

Milieuvriendelijke oplossingen en materialen

Bij het realiseren van voorzieningen worden duurzame en milieuvriendelijke oplossingen en materialen ingezet. Zo hebben we bij de bouw van onze nieuwe haven in 2000 alle materialen van de oude haven hergebruikt. Ons warmwater wordt grotendeels gewonnen uit onze zonnecollectoren. Daarnaast komt onze natuurstroom van PV-panelen of wordt deze afgenomen van TexelEnergie, de Texelse energiemaatschappij die uitsluitend groene stroom en gas levert. Ook vragen we bezoekers en gasten hun afval te scheiden en nemen we gratis bilge- en toiletwater in.

Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel

Milieukeurmerk de Blauwe vlag

Vanaf 2003 wappert het internationale milieukeurmerk de Blauwe Vlag op onze haven. Waddenhaven Texel doet actief aan educatie en voorlichting over verantwoord (vaar)gedrag. Mede daarom zijn wij partner in het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee en het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee. Het gezamenlijk doel hierbij is een goede balans vinden tussen vaarrecreatie en natuurbehoud en om verstoringen van vogels en zeehonden te voorkomen. Ons uitgangspunt: genieten van de natuur zonder haar te verstoren of het milieu te belasten.

previous arrow

Geschiedenis

Slide
Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel

1969

De haven van Oudeschild in zijn oorspronkelijk vorm. De uitbreiding met een grote werkhaven vanwege de dijkverhogingen naar Deltaniveau zal spoedig beginnen. Tegelijkertijd wordt de nieuwe Texelse elektriciteitscentrale annex waterfabriek met een groot koelwaterbassin aangelegd. In 1973 is alles klaar. Van watersport is nog maar nauwelijks sprake maar de nieuwe haven biedt mogelijkheden voor ontwikkeling.

Slide
Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel

1987

In de haven van de Watersport Vereniging Texel (WSV) vinden ook de passanten een ligplaats. Die is daar inmiddels (veel) te klein voor geworden. Het naastgelegen kleidepot is door de voltooiing van de Deltawerken overbodig geworden. Zeer geschikt om er een speciale passantenhaven van te maken. En dat is precies wat er vervolgens gebeurt.

Slide
Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel

1989

De nieuwe passantenhaven is in gebruik genomen. Het clubschip "Wrijfhout" herbergt de sanitaire voorzieningen en is een gezellig eet-haven-café.

Slide
Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel

1999

Het havengebied is klaar voor reconstructie. Het koelwaterbassin wordt de nieuwe passantenhaven Waddenhaven Texel. De WSV-haven komt op de dan vrijkomende plaats van de passantenhaven.

Slide
Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel

2002

De reconstructie van de havens is afgerond. Waddenhaven Texel is verplaatst naar het voormalige koelwaterbassin. Klaar voor de toekomst want in het havengebied gaat nog veel gebeuren.

Slide
Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel

2010

De haven is voorzien van talrijke recreatieve voorzieningen die het verblijf steeds aangenamer maken. In 2010 is het zeer gewaardeerde Waddenstrandje gerealiseerd voor (onder andere) gasten van de haven.

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow
next arrow

KNRM reddingstation Oudeschild

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft in Oudeschild een reddingstation in de haven van de Watersportvereniging. Bij noodsituaties in, op en rondom het water is er dus snel en hulp beschikbaar.

Meer weten over de KNRM?

Op de website vindt u alle informatie over veiligheid, preventie, reddingen en natuurlijk het reddingstation op Texel. In ons havenkantoor verkopen we diverse KNRM-artikelen, zo kunt u de KNRM steunen en bijdragen aan meer (naams)bekendheid voor deze belangrijke organisatie.

Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel
Waddenhaven Texel: onze haven overtocht naar Texel, de boot naar texel, boten texel, waddenhavens texel